ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ รอบรอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564

ตามข้อปฏิบัติ ข้อ1 - 5 ที่แจ้งไว้ในใบชำระเงินค่าสมัคร

ผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือ ยังไม่ได้เลขที่นั่งสอบ
ถือว่าสละสิทธ์การสมัคร ทุกกรณี

สำหรับผู้ที่กรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว และต้องการพิมพ์ใบยืนยันการสมัคร ให้กดคลิกที่นี่

 


 

งานรับนักศึกษาใหม่

โทร 053 921444 ต่อ 1234 , 1232