ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

รอบ1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2563


ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (PDFไฟล์)หรือ คลิกที่นี่


new1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และกำหนดการสำคัญสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 1 (รูปแบบ PDF ไฟล์) กดคลิก

new2.ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธฺิ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)อย่างเป็นทางการ(PDFไฟล์)อีกครั้ง กดคลิก

new3.กำหนดการสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน (เอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์) เฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.เชียงใหม่ (รูปแบบPDFไฟล์) กดคลิก

new4.กำหนดการสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน (เอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์) เฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.เชียงราย (รูปแบบPDFไฟล์) กดคลิก

new5.กำหนดการสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน (เอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์) เฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.น่าน (รูปแบบPDFไฟล์) กดคลิก

new6.กำหนดการสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน (เอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์) เฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.พิษณุโลก (รูปแบบPDFไฟล์) กดคลิก

new7.กำหนดการสำหรับผู้สอบสัมภาษณ์ผ่าน (เอกสารที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์) เฉพาะหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนที่ จ.ลำปาง (รูปแบบPDFไฟล์) กดคลิก

1.เลือกค้นหาตามคำค้น 2.เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1กรอกคำที่ต้องการค้นหา

1.2เลือกสืบค้นจาก
2.1เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000674]