กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รอบรับตรง ปีการศึกษาที่ 2563
ดาวน์โหลดกำหนดการฯ รูปแบบ PDF ไฟล์ กดคลิกที่นี่
รายการ
วันที่/ เวลา
สถานที่
     

1.การสมัคร (สมัครออนไลน์เท่านั้น)
   1.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน <<กดคลิก
นำแบบฟอร์มดังกล่าวไปชำระเงินค่าสมัคร จำนวนเงิน 300 บาท ได้ตามสถานที่ดังนี้

       - เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
(ตามวันและเวลาที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินดังกล่าวเปิดให้บริการ)

1 - 30 เม.ย. 63

ชำระเงินตามที่ เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิช ทุกสาขาทั่วประเทศ

  1.2 กรอกใบสมัครออนไลน์ <<กดคลิก
ท่านจะสามารถเริ่มเข้ากรอกได้ภายหลังที่ชำระเงินค่าสมัคร มาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
และจะปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 3 พ.ค. 63   เวลา 16.00 น.
(หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่คืน เงินค่าสมัครให้ทุกกรณี)

หลังวันชำระเงิน 3 วัน
ถึง วันที่ 3 พ.ค. 63
เวลา 16.00 น.

2.สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
   
9 พ.ค. 63
รายงานตัวเวลา 09.00 น.
ตามที่ระบุในใบยืนยันการสมัคร
3.ประกาศผลสอบ
17 พ.ค. 63
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ออนไลน์ (รอกดคลิก)
4.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม1/63) และ ค่ากิจกรรมอื่นๆ
กำหนดการที่ระบุในตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดตาม ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (รอกดคลิก) ซึ่งจะระบุกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา อย่างเป็นทางการ
พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน กดคลิกที่นี่
20 - 21 พ.ค. 63

ชำระเงินสดผ่าน
- เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

5.กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และ
กำหนดการกิจกรรมอื่นๆ
ตามประกาศของแต่ละพื้นที่
ตามประกาศของแต่ละพื้นที่