| รับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)กรอกใบสมัครออนไลน์
(สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าสมัคร[เมนู14]แล้วเท่านั้น)
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
ปีการศึกษา 1/2563

-------------------------------------------------------
1.กรอกเลขที่ประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(Citizen ID)

-------------------------------------------------------------------------- 
2.เลือก วัน/เดือน/ปี ที่ชำระเงินค่าสมัคร
"วันที่ชำระเงินค่าสมัคร"
เลือกวันที่ชำระเงินค่าสมัครผิดจะไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ได้
(Payment Date)
--------------------------------------------------------------------------
3.เลือกระดับที่ต้องการสมัคร
(Application Level)

--------------------------------------------------------------------------
4.เลือกระดับวุฒิเดิม
(Education Background)
(ระดับวุฒิเดิมที่ใช้สมัครตามประกาศคุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร)

--------------------------------------------------------------------------

(กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนกดปุ่มเข้าสู่ระบบ)