รับนศ.ใหม่ ปริญญาโท
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ[PDF]
 2.กำหนดการรับสมัคร/สอบคัดเลือก
 3.หลักสูตร และ จำนวนรับ [PDF]
 4.คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร [PDF]
 5.ตารางสอบ [PDF]
 6.เนื้อหาวิชาที่สอบ [PDF]
 7.แนะนำรายละเอียดหลักสูตร
 8.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 9.ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
 10.กรอกใบสมัครออนไลน์
 11.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร/ดูห้องสอบ
 12.สรุปจำนวนผู้สมัคร 2562
 13.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 14.พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
 15.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 16.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 17.facebook งานรับสมัคร
 18.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 19.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ชำระเงินค่าเทอม
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0005123]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษาที่ 2562

******************************************************

ประกาศ 1

1.เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 15 เม.ย. - 15 พ.ค. 62

2.ดูกำหนดการรับสมัคร กดคลิก

3.ดูวิธีการสมัคร กดคลิก

******************************************************