ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รอบ2 TCAS2 ปีการศึกษา 2562
 

กดคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากลิงค์ใดก็ได้

แบบฟอร์มใบสมัคร
แบบฟอร์มใบสมัคร (.PDFไฟล์)

ประกาศ
นักศึกษารอบ1 ที่ยืนยันสิทธ์ และ ชำระเงินค่าเทอมแล้ว
ไม่สามารถสมัครในรอบ 2 ในครั้งนี้ได้
มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบกรณีนศ.รอบ 1 ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท

กรณี วุฒิเดิม ม.3 / ปวช. / ปวส. หากต้องการสมัครให้ไปแจ้งสละสิทธ์รอบ ก่อน ชำระเงินและส่งใบสมัคร

ที่งานรับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา พื้นที่ที่ท่านเป็นนักศึกษารอบ 1 จึงจะสมัครได้