ระบบค้นหารหัสนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รหัส 61
โดยกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชน


หมายเหตุ :: หากค้นหาไม่พบให้ติดต่องานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053-921444 ต่อ 1234, 1232
นักศึกษา รอบ 4 และ รอบ 5 จะสามารถใช้งาน ระบบนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 มิ.ย. 61 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป