ระบบค้นหารหัสนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รหัส 62
โดยกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชน


หมายเหตุ ::
1.การใช้งานรหัสนักศึกษาทุกครั้ง ต้องมี ขีด ( - )
2.หากค้นหาไม่พบให้ติดต่องานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053-921444 ต่อ 1234, 1232
3.นักศึกษา รอบ 4 และ รอบ 5 จะสามารถใช้งาน ระบบนี้ได้ตั้งแต่ วันที่ 8 มิ.ย. 61 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป