ระบบค้นหารหัสนักศึกษา ของ มทร.ล้านนา รหัส 64
โดยกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรอกเลขประจำตัวประชาชน


หมายเหตุ ::
1.การใช้งานรหัสนักศึกษา ต้องมี ขีด ( - ) ก่อนเลขตัวสุดท้ายทุกครั้ง
2.หากค้นหาไม่พบให้ติดต่องานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053-921444 ต่อ 1234, 1232 ในวันและเวลาราชการ
3.เฉพาะผู้ที่ชำระค่าเทอมแล้วเท่านั้น
4.นักศึกษา รอบ 3 - 4 จะสามารถค้นหาได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 64 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป