6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
การรับนศ.เข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2/2560

 

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 7-22 กันยายน 2560

 

สมัครเรียน / ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  กดคลิกที่นี่