6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
รับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์
15 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2561

สมัครเรียน / ดูข้อมูลเพิ่มเติม กดคลิกที่นี่

 

 

 

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา