2.ระดับปริญญาโท
6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

รอบ 5 : Extra

สำหรับผู้กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาแล้ว

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รับเฉพาะบางหลักสูตร ที่ยังมีจำนวนนักศึกษาไม่ครบ เท่านั้น

ยังไม่ระบุวันดำเนินการ


โดยให้โทรสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่ งานรับนักศึกษาใหม่ ดังนี้

1. ตาก 055 515900 ต่อ 300

2. เชียงราย 053 723971 ต่อ 1113

3. ลำปาง 054 342547 ต่อ 211

4. น่าน 054 710259 ต่อ 7253

5. พิษณุโลก 055 298437 - 40 ต่อ 1102

6. เชียงใหม่ เฉพาะ เชียงใหม่ ไม่ดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ รอบ 5 แล้ว

 

หมายเหตุ ประสงค์จะศึกษาที่ใดให้ดำเนินการโทร.สอบถามตามเบอร์ที่แจ้งไว้ และ สามารถโทร.ได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234