6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 รอบ 3 : รับตรง มทร.ล้านนา

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา 

ระดับ ม.3 ปวช. และ ปวส.

คะแนนสอบข้อเขียน 70% , คะแนน V-net 30%

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 15 ก.พ. 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ3 กดคลิกที่นี่

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา