รอบ 3 รับตรง มทร.ล้านนา

สำหรับผู้กำลังหรือสำเร็จศึกษา
ระดับ ม.3 ปวช. และ ปวส.

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 15 ก.พ. 61

(รายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลอื่นๆอยู่ระหว่างการจัดทำ)

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา