6.สำหรับผู้ดูแลระบบ

 

 รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio

สำหรับผู้กำลังศึกษา ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

กำหนด GPAX และ ต้องมี Portfolio แสดงความสามารถพิเศษ

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ต.ค. 60

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัคร  รอบ1 กดคลิกที่นี่

 

 

 

 .........................................................................................................................

งานรับนักศึกษาใหม่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา