ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศผลสัมภาษณ์รอบ 2  

  ศุกร์ ที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ.2555
หมวด : ประกาศ / แจ้งให้ทราบ

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4ปี 5ปี ประเภทรับตรง(รอบ 2) ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2555  และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น

                ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการ สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง(รอบ 2) โดยมีรายละเอียดตามลิงค์ดังนี้ http://regis.rmutl.ac.th/entrance/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับนศ.ใหม่ กองการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม่

โทร. 053 921444 ต่อ 1232 เข้าชม : 4629


ประกาศ / แจ้งให้ทราบ 5 อันดับล่าสุด

      ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านสัมภาษณ์ โควตาฯเด็กดีมีที่เรียน 22 พ.ย. 2556
      ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศึกษา 2557 19 พ.ย. 2556
      ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศึกษา 2557 31 ต.ค. 2556
      ภาคพายัพ เชียงใหม่ รับสมัครรอบโควตา ปีการศึกษา 2557 29 ส.ค. 2556
      ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศผลสอบข้อเขียน รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศึกษา 2556 2 พ.ย. 2555