ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
รอบ 5 ปีการศึกษา 2561new1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ รอบ 5 และ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา PDFไฟล์(กดคลิกเพื่อดู)

new2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม 1/2561 ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 มิ.ย. 61 เวลา 14.00น. เป็นต้นไปได้ที่นี่ (และชำระเงิน 12-13 มิ.ย. 61 เท่านั้น)

new3.เฉพาะ นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดาวน์โหลดกำหนดการสำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่ กดคลิกที่นี่

new4.นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ปฎิบัติตามกำหนดการสำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์ หรือสอบถามโดยตรงที่ งานรับนักศึกษาใหม่ ของเขตพื้นที่ นั้นๆ

เลือกค้นหารายชื่อ ได้ 1 วิธี
1. เลือกค้นหาตามคำค้น(รหัสประจำตัวประชาชน) -

1.1 ใส่รหัสประจำตัวประชาชน

1.2 เลือกสืบค้นคำที่ใส่จาก

1.3 กดปุ่ม