เมนูรายละเอียดการรับสมัคร
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000003]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา
รอบ 5 : TCAS 5 ปีการศึกษา 2562

******************************************************

ประกาศ 1

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ วันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 14.00 น.

2.พิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอม 1/62 วันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 14.00 น.

3.ชำระเงินค่าเทอม 1/62 วันที่ 13 - 14 มิ.ย. 62


******************************************************