การยืนยันสิทธ์ออนไลน์ Clearing House รอบ4 : TCAS3 รับตรงร่วม
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก
กำหนดการยืนยันสิทธ์ Clearing House ออนไลน์ วันที่ 1 - 3 มิ.ย. 61

*** เข้าระบบยืนยันสิทธ์ Clearing House กดคลิกที่นี่ ***

ระบบการยืนยันสิทธ์ Clearing House ดำเนินงานโดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
กรณีมีปัญหาการใช้งาน กรุณาโทร.02 3545150 - 2 (ฝ่ายดำเนินงาน TCAS 3 ทปอ.)
new