ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
1. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 29 พฤษภาคม 2562
2. ให้ผู้สมัครเข้าดูรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์(ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS4) ผ่านระบบ TCAS กดคลิก
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิ.ย. 62 รายงานตัวเวลา 09.00 น.
4. ดูห้องสอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ใช้สอบสัมภาษณ์ กดคลิก


งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง มทร.ล้านนา) โทร.053921444 ต่อ 1234


new