โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร !!!
1. กำหนดการรับสมัคร วันที่ 9 - 19 พ.ค. 62
2. ขั้นตอนและกระบวนการรับสมัคร ให้เป็นไปตามวิธีการรับสมัคร TCAS 4 ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
3. มีปัญหาด้านกระบวนการสมัคร โทร.02 1265111 (ฝ่ายรับสมัคร TCAS 4 ทปอ.)
4. รอบ 4 ของ มทร.ล้านนา นี้ สำหรับ มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 เท่านั้น
กรณีไม่มีคะแนน O-net/GAT/PAT ก็สามารถสมัครได้ แต่มหาวิทยาลัยฯจะคัดเลือกนศ.ใหม่ ตามลำดับคะแนนรวม

*** กดคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร MYTCAS ***


new