โปรดอ่านก่อนทำการสมัคร !!!
1. ขยายเวลาสมัคร จากวันที่ 9 - 13 พ.ค. 61 เป็น วันที่ 9 - 15 พ.ค. 61
2. เฉพาะ ขั้นตอน และ วิธีการสมัคร ในรอบ 4 ของ มทร.ล้านนา
ให้เป็นไปตามประกาศ และ ระบบการรับสมัคร รอบ 3 TCAS 3
ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)
3. มีปัญหาด้านกระบวนการสมัคร โทร.02 3545150 - 2 (ฝ่ายรับสมัคร TCAS 3 ทปอ.)
4. รอบ 4 ของ มทร.ล้านนา นี้ สำหรับ มีคุณวุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 เท่านั้น
หากไม่มีคะแนน O-net/GAT/PAT ก็สามารถสมัครได้
แต่จะใช้คะแนน O-net/GAT/PAT ในการคัดเลือกก่อน

*** กดคลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร ***


new