ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์
รอบ 4 : TCAS3 รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (PDFไฟล์)หรือ คลิกที่นี่

new1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 และ กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2561

new2.เฉพาะ นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดาวน์โหลดกำหนดการสำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่ กดคลิกที่นี่

new3.นักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ปฎิบัติตามกำหนดการสำคัญสำหรับนักศึกษาใหม่ ที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์ หรือสอบถามโดยตรงที่ งานรับนักศึกษาใหม่ ของเขตพื้นที่ นั้นๆ

เลือกค้นหารายชื่อ ได้ 2 วิธี
1. เลือกค้นหาตามคำค้น 2. เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1 ใส่คำที่ต้องการค้นหา

1.2 เลือกสืบค้นคำที่ใส่จาก

1.3 กดปุ่ม
2.1 เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์