เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทาลัยฯ รอบ4
 2.กำหนดการคัดเลือกนศ.ใหม่รอบ4
 3.จำนวนรับ/คุณวุฒิผู้สมัคร
 4.ค่าน้ำหนักคะแนนคัดเลือก
 5.สมัครออนไลน์
 6.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 7.ยืนยันสิทธ์ Clearing House
 8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
 9.ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
 10.แผนที่สนามสอบ
 11.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 12.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา1/2561
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0001681]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับ ปริญญาตรี
รอบ4 : TCAS 3 รับตรงร่วม ปีการศึกษา 2561

******************************************************

ประกาศ 1

new

1.ขยายเวลาสมัคร!!! จากวันที่ 9 - 13 พ.ค. 61 เป็น วันที่ 9 - 19 พ.ค. 61

2.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการต่างๆ ดูกำหนดการใหม่กดคลิก

3.มทร.ล้านนา ให้ดำเนินการ ตามกำหนดการ ของ ทปอ.
เฉพาะกำหนดการการสมัครเท่านั้น
กำหนดการเรื่องอื่นๆ ให้ยึดตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ


******************************************************

กำหนดการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รอบ4

new

******************************************************