เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทาลัยฯ รอบ4
 2.กำหนดการคัดเลือกนศ.ใหม่รอบ4
 3.จำนวนรับ/คุณวุฒิผู้สมัคร
 4.ค่าน้ำหนักคะแนนคัดเลือก
 5.สมัครออนไลน์
 6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
 7.การยืนยันสิทธ์ Clearing House
 8.ตารางค่าเทอม1/62
 9.ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์
 10.แผนที่สนามสอบ
 11.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 12.ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าเทอม1/62
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000391]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับ ปริญญาตรี
รอบ 4 : TCAS 4 Admission ปีการศึกษา 2562

******************************************************

ประกาศ 1

1.สมัครออนไลน์ วันที่ 9 - 19 พ.ค. 62

2.มทร.ล้านนา ให้ดำเนินการ ตามกำหนดการ ของ ทปอ.
เฉพาะกำหนดการสมัครและวิธีการสมัครเท่านั้น
กำหนดการเรื่องอื่นๆ ให้ยึดตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ


******************************************************