ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์
1. ให้ผู้สมัครเข้าดูรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์(ผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS3) ผ่านระบบ TCAS กดคลิก
2. ดูห้องสอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ใช้สอบสัมภาษณ์ กดคลิก


งานรับนักศึกษาใหม่(ส่วนกลาง มทร.ล้านนา) โทร.053921444 ต่อ 1234


new