เมนูรายละเอียดการรับสมัคร
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000014]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับ ปริญญาตรี
รอบ 3 : TCAS 3 Admission ปีการศึกษา 2564

******************************************************

ประกาศ 1

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดเทอม
กรุณากดคลิกเลือกพื้นที่จัดการเรียนการสอนที่ท่านสอบผ่าน
new new new
new new new


new

new

new new

******************************************************FacebookPage สำหรับสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
หรือโทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234
หรือ 064-9617283 ในวันและเวลาราชการ

******************************************************