ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)
รอบ2 ปีการศึกษา 2560ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (PDFไฟล์)หรือ คลิกที่นี่


new1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และ กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา (รูปแบบ PDF ไฟล์)

new2.ตารางค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าอื่นๆ (รูปแบบ PDF ไฟล์)

new3.กำหนดการที่แจกให้ในวันสอบสัมภาษณ์ (ของเฉพาะผู้เข้าสอบที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่) (รูปแบบ PDF ไฟล์)

1. เลือกค้นหาตามคำค้น 2. เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1 ใส่คำที่ต้องการค้นหา

1.2 เลือกสืบค้นคำจาก
2.1 เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000078]