กรุณากดคลิกเพื่อเลือก ปีการศึกษา >>
              ขณะนี้กำลังแสดง รายงานสถิติจำนวนผู้สมัครย้อนหลัง ประจำปีการศึกษา 2562


      รายงานสถิติจำนวนผู้สมัคร 2562 กดคลิกที่นี่
Copyright @ Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL)
งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร.053 921444 ต่อ 1234