คำถามเกียวกับการสมัครที่พบบ่อย

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561

1.ต้องการสมัครออนไลน์ แต่ทำไมกรอกใบสมัครไม่ได้ ???
ตอบ
อาจเกิดได้หลายกรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ยังไม่ได้ชำระค่าสมัคร -ให้ปริ้น แบบฟอร์มชำระเงิน เพื่อไปชำระค่าสมัครก่อน
กรณีที่ 2 ใส่เลขประจำตัวประชาชน หรือ วันที่ชำระเงินค่าสมัครผิด
กรณีที่ 3 เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์หลังชำระทันที - หากชำระค่าสมัครแล้ว ต้องรอประมาณ 3 วัน เพราะธนาคารจะรวบรวมรายชื่อผู้ชำระเงินส่งให้หลังจากวันชำระเงิน 1-2 วัน และหากเป็นวันศุกร์ก็จะส่งให้ในวันจันทร์ดังนั้นทางงานรับนักศึกษาใหม่จึงกำหนดให้กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ หลังชำระเงินแล้วประมาณ 3 วัน
กรณีที่ 4 เข้าไปสมัครและได้เลขที่นังสอบแล้ว - หากผู้สมัครเข้าไปกรอกใบสมัครกดยืนยันและได้เลขที่นั่งสอบแล้ว จะไม่สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้อีก ยกเว้นจะไปชำระเงินเพื่อสมัครใหม่สมัครเพิ่มเติม(ชำระเงิน1ครั้งจะเข้าเมนูกรอกใบสมัครจนได้เลขที่นั่งสอบ 1 หมายเลขเท่านั้น)
กรณีที่ 5 ชำระค่าสมัครแล้วเกิน 3 วัน แต่ยังไม่สามารถเข้าไปกรอกได้ - อาจเป็นได้หลายสาเหตุ อันดับแรกผู้สมัครหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารแรกอาจกรอกรหัสประชาชนผิดให้ตรวจสอบจากแบบฟอร์มชำระเงินที่ธนาคารฉีกส่วนบนคืนให้ จะมีรหัสประชาชนที่ธนาคารพิมพ์เป็นหมึกสีดำด้านบน เหมือนเราไปฝากเงินปกติ ให้กรอกรหัสประชาชนตามที่ธนาคารพิมพ์ให้ไปก่อนแล้วเมื่อกรอกประวัติค่อยแก้ไขเป็นรหัสประชาชนที่ถูกต้อง
ทั้ง 4 กรณีนี้หากยังกรอกใบสมัครไม่ได้ให้โทรแจ้ง 053 921444 ต่อ 1234 ก่อนวันสุดท้ายของการให้กรอกใบสมัครออนไลน์

หมายเหตุ หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วัน จะกรอกใบสมัครออนไลน์วันใดก็ได้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น หากพ้นกำหนด ระบบจะปิดและไม่สามารถกรอกใบสมัครได้อีกผู้ที่ไม่กรอกใบสมัครจะถือว่าสละสิทธ์และไม่คืนเงินค่าสมัครให้ทุกกรณี

2.สมัครได้กี่ครั้งและเลือกได้กี่อันดับ ???
ตอบ
การชำระเงิน 1 ครั้งจะสามารถสมัคร และได้เลขที่นั่งสอบ 1 หมายเลข
โดยใน 1 เลขที่นั่งสอบนั้น จะสามารถเลือกอันดับได้ 1 หลักสูตร เท่านั้น
และต้องไปสอบที่สนามสอบที่เลือกสมัครเท่านั้น
เช่น เลือกสมัคร บช.บ.การบัญชี ลำปาง ต้องไปสอบที่สนามสอบของลำปาง (แต่บ้านอยู่พิษณุโลก อยากจะขอสอบที่สนามสอบพิษณุโลกแทนได้ไหม ตอบว่า ไม่ได้ จะเรียนที่ไหนต้องไปสอบที่นั้น)
ห้องสอบจะแจ้งไว้ในใบยืนยันการสมัคร
ดูห้องสอบ/พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร

3.แล้วถ้าสมัครผิดสาขา หรือ อยากเลือกสาขาใหม่ จะขอแก้ไขได้ไหม ???
ตอบ
หากได้เลขที่นั่งสอบแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะออกเลขที่นั่งสอบ จัดและจองโต๊ะสอบให้แล้ว
หากต้องการสมัครสาขาอื่น ให้เริ่มทำตั้งแต่กระบวนการชำระเงินใหม่ ส่วนในวันสอบให้เลือกไปสอบในเลขที่นั่งสอบ ที่ต้องการเข้าสอบจริงๆ ส่วนเลขที่นั่งสอบที่ไม่เข้าสอบก็จะเป็นขาดสอบ ไม่มีผลต่อการพิจารณาผลสอบ ในเลขที่นั่งสอบที่เข้าสอบ

4.กรอกชื่อ-สกุล ที่อยู่ผิด เกรด แก้ไขได้ไหม ???
ตอบ
กรอกใบสม้ครเสร็จกดยื่นยันข้อมูลได้รับเลขที่นั่งสอบ การสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยไม่อนุณญาติแก้ไขข้อมูลใดใด
หากชื่อ-สกุล พิมพ์ผิด ให้แก้ไขตอนกรอกประวัตินักศึกษาใหม่(หลังจากผ่านสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว)
ส่วนข้อมูลที่อยู่นั้นใช้เพื่อทางมหาวิทยาลัยฯติดต่อในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ข้อมูลเกรด มหาวิทาลัยฯจะเรียกตรวจสอบวันสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นหากกรอกผิดไม่เป็นไร ไม่ต้องแก้ไข


5.การสมัครใช้เอกสารอะไรบ้าง ???
ตอบ
การสมัครเป็นการสมัครออนไลน์ ไม่เรียกเก็บเอกสารใดๆทั้งสิ้น
แต่เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบว่าในการรับสมัครในรอบ1 นี้ สำหรับผู้มี คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ อย่างไร
และมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ถูกต้องตามประกาศถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

6.แล้ววันสอบสัมภาษณ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้าง ???
ตอบ
เอกสารที่ต้องใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ กดคลิก
***หากสวม กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท้าแตะ ชุดพละ ชุดกีฬา มาในวันสอบ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

7. คุณวุฒิแจ้งว่า ต้องมีวุฒิ ปวส. และ วุฒิ ปวช. วันสอบสัมภาษณ์ผมต้องนำมาทั้ง 2 วุฒิเลยหรือ ???
ตอบ
ถูกต้องครับ อย่างที่ได้แจ้งไป วันสอบสัมภาษณ์ ต้องแสดงเอกสารแสดงคุณวุฒิ และ คุณสมบัติ ที่ถูกต้องตามประกาศ หาก คุณวุฒิ ประกาศ วุฒิA และต้องมี วุฒิB นั้นหมายถึงก็ต้องมี ทั้ง 2 วุฒิมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ หากนำมาแสดงไม่ครบ หรือ วุฒิที่นำมาแสดงไม่ตรงตามประกาศ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์

8. คุณวุฒิแจ้งว่า ต้องมีวุฒิ ปวส. และ วุฒิ ปวช./ม.6 (วุฒิปวส.ตรง แต่ ปวช./ม.6 ไม่ตรงสมัครได้ไหม) ???
ตอบ
สมัครได้ครับ เพราะตอนสมัครยังไม่ตรวจ แต่ไม่แนะนำให้สมัคร ครับ เพราะถือว่าคุณวุฒิไม่ตรงตามประกาศ ไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณ์ อยู่ดี เสียดายเงินค่าสมัคร และ โอกาศในการสมัครหลักสูตรอื่น ที่ตรงกับคุณวุฒิที่มีอยู่

9.ทำไมต้องชำระเงินก่อนกรอกใบสมัคร ???
ตอบ
เพราะหากกรอกใบสมัครออนไลน์แล้วโปรแกรมจะ ออกเลขที่นั่งสอบ / จองโต๊ะสอบ และออกใบยืนยันการสมัคร ทันทีที่กรอกใบสมัครเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นจึงต้องชำระเงินค่าสมัครก่อน

10.มีหลักสูตรที่เรียน เสาร์ - อาทิตย์ ไหม ???
ตอบ
มีเป็นบางหลักสูตร โดยดูได้ที่ เมนูที่ 3.จำนวนรับ หลักสูตรที่ระบุว่า ภาคพิเศษ นั้น จะจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ซึ่งนศ.หลักสูตรดังกล่าวต้องมีความพร้อม หากมหาวิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ โดยอาจจัดใน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 น. - 20.00 น. และ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. - 20.00 น. และนศ.ไม่สามารถอ้างได้ว่า ไม่ว่าง ต้องทำงาน ฯลฯ

11.ภาคปกติ กับ ภาคพิเศษ ต่างกันอย่างไร ???
ตอบ
1.เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคพิเศษใช้เวลาในการเรียนนอกเวลาราชการ
- เวลาเรียนภาคปกติ คือ จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 8.00 น. - 17.30 น
- เวลาเรียนภาคพิเศษ คือ นอกเวลาราชการ
2.ค่าธรรมเนียมศึกษา ภาคพิเศษมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกาาสูงกว่าภาคปกติ ดูค่าบำรุงการศึกษาทุกสาขาวิชา กดคลิก
หมายเหตุ ในใบปริญญาจะไม่มีการแยกว่าเป็นภาคพิเศษหรือภาคปกติ ถือว่าเป็นหลักสูตรเดียวกัน

12. จบมาแล้ว(เด็กซิ่ว) หรือ เกรดไม่ถึง สามารถสมัครได้ไหม ???
ตอบ
สมัครได้เพราะตอนสมัครไม่ได้เรียกตรวจอะไร แต่ไม่แนะนำให้สมัคร เพราะจะไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ อยู่ดีครับ
การสมัครเป็นการสมัครออนไลน์ ไม่เรียกเก็บเอกสารใดใดทั้งสิ้น ดังนั้นใครก็สามารถสมัครได้
แต่เป็นหน้าที่ของผู้สมัครต้องทราบว่าในการรับสมัครในรอบ1 นี้ สำหรับผู้มี คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ตรงตามที่ประกาศเท่านั้น
และมหาวิทยาลัยฯ จะตรวจสอบ คุณสมบัติ และ คุณวุฒิ ในวันสอบสัมภาษณ์ หากไม่ถูกต้องตามประกาศถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์

13. หากสอบติดรอบ1 แล้ว จะตัดสิทธิ์ การสมัครรอบอื่นๆ หรือไม ???
ตอบ
การสมัครทุกรอบ ของมทร.ล้านนา ภายหลังจากการประกาศรายชื่อผลสอบสัมภาษณ์แล้ว
ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนต้องเข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House
ผู้ที่ ไม่เข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House หรือเข้าไปแล้วแต่ยืนยันสิทธ์ เลือกมหาวิทยาลัย อื่น จะไม่มีสิทธ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และถือว่าสละสิทธ์ กับ มทร.ล้านนา โดยอัตโนมัติ
ผู้ที่ เข้าไปยืนยันสิทธ์ Clearing House เลือก มทร.ล้านนา จะมีสิทธ์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ผู้ที่ ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ถือว่าสละสิทธ์ กับมทร.ล้านนา โดยอัตโนมัติ
ผู้ที่ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะไม่สามรถ สมัครเรียนที่อื่นได้อีก
จนกว่าจะแจ้งขอสละสิทธ์การเป็นนักศึกษากับทาง มทร.ล้านนา
และมทร.ล้านนา จะไม่คืนเงินที่ชำระไปแล้ว ทุกกรณี
ผู้สละสิทธ์ ทุกกรณี ตามที่กล่าวมา สามารถสมัครเรียนที่อื่น หรือที่ มทร.ล้านนา ในรอบอื่นๆ ได้ปกติ

14.หลักสูตร ปริญญาตรี 4ปี , 5ปี คือ ???
ตอบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4ปี , 5ปี คือ หลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ มัธยมศึกษา 6 (ตามประกาศคุณวุฒิ) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โดยแต่ละหลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษาไม่เท่ากัน บางหลักสูตร 4ปี บางหลักสูตร 5ปี (โดยในหลักสูตรจะระบุระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรนั้นๆ ไว้ว่าเป็น 4ปี หรือ 5ปี หลังชื่อหลักสูตรที่ใช้รับสมัคร)

15.หลักสูตร เทียบโอน คืออะไร ต้องเรียนอีกกี่ปี ???
ตอบ
หลักสูตรเทียบโอน คือ หลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ตามประกาศคุณวุฒิ)
โดยเทียบโอนหน่วยผลการเรียนในรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วจากระดับปวส. ที่เรียนมา กับหลักสูตร ปริญญาตรี (4ปี , 5ปี) ของ มหาวิทยาลัยฯ
การเทียบโอนจะเทียบโอนเป็นรายวิชา และวิชาที่เทียบโอนได้แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน และต้องทำการเทียบโอนก่อนเท่านั้นจึงจะรู้ว่าวิชาไหนเทียบได้ไม่ได้
และหากเทียบได้แล้ว การตัดสินใจลงเรียนวิชาของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุเป็นระยะเวลาได้
หมายเหตุ หลักสูตรเทียบโอน นั้น จะระบุคำว่า "เทียบโอน" ไว้ที่ชื่อของหลักสูตรที่ใช้รับสมัคร

16. ที่ตารางคุณวุฒิ คำว่า"หรือเทียบเท่า"คืออะไร ???
ตอบ
เทียบเท่า หมายถึง การเทียบสาขาวิชาที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นแต่มีแผนการเรียนใกล้เคียงกับชื่อสาขาวิชาที่ระบุไว้ในระเบียบการ ไม่ใช่เทียบเท่าทางระดับการศึกษา
ยกตัวอย่าง ปวส.ไฟฟ้า รับวุฒิ ปวช.ไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่า
เทียบเท่าคือ ปวช.สาขาใดใดซึ้งอาจใช้ชื่อเรียก สาขาแตกต่างจาก ปวช.ไฟฟ้ากำลัง เช่น ปวช.ไฟฟ้า ปวช.ช่างไฟฟ้า ตามแต่สถานศึกษา นั้นๆ โดยมีวิชาเรียนเหมือนกัน
ไม่ใช่ ปวช.ไฟฟ้ากำลัง เทียบเท่า ปวช.ช่างยนต์ เพราะเป็นระดับปวช.เหมือนกัน นั้นเป็นการเทียบเท่าทางระดับการศึกษา แต่ในที่นี้ต้องเทียบเท่าที่รายวิชาที่เรียน เท่านั้น

17. จะสมัครต้องใช่เกรดเท่าไหร่ และใช้กี่เทอม ???
ตอบ
คะแนนเฉลี่ยสะสม กดคลิก
จำนวนเทอมของคะแนนเฉลี่ยสะสม กดคลิก

18. หากสอบไม่ติดรอบ1 จะทำยังไงดี ???
ตอบ
ผู้สอบสัมภาษณ์ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก สามารถสมัครในรอบอื่นๆ ได้ตามที่ คุณสมบัติ ตรงกับประกาศของรอบนั้นๆ

19. ในใบชำระเงินค่าสมัคร เขียนว่า มทร.ล้านนา เชียงใหม่ แต่จะสมัครที่ลำปาง ทำอย่างไรดี ???
ตอบ
ถูกต้องแล้วครับ เพราะ งานรับนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่
รับนักศึกษาใหม่ ส่วนกลาง ทำการรับสมัคร ในทุกรอบ ให้ทุกพื้นที่
ส่วนการเลือกหลักสูตรว่าหลักสูตรไหน ของจังหวัดอะไร อยู่ที่ตอนกรอกใบสมัคร

20.มีเรื่องจะแนะนำในขั้นตอนการสมัครไหม ???
ตอบ
1.สามารถดูขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม กดคลิก
2.การสมัครออนไลน์ เมื่อกดปุ่มยืนยันการกรอกใบสมัครแล้วจะได้เลขที่นั่งสอบทันที หากไม่ได้ แสดงว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์ และต้องพิมพ์ใบยื่นยันการสมัครเป็นหลักฐาน หากไม่สามารถเข้ากรอกใบสมัครออนไลน์ได้ หรือ เข้ากรอกแล้วไม่ได้เลขที่นั่งสอบต้องแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 หรือ โทร. 095 2730032 ก่อนวันที่ 28 พ.ย. 60 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธ์การสมัคร และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระแล้วทุกกรณี