ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์

รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(เชียงใหม่ ตาก เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก)
new คำอธิบาย และ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ (ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โปรดอ่าน)new


ข้อปฏิบัติ : ให้เลือกค้นหาตามวิธีการของข้อ หรือ วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความสะดวก
วิธีที่ เลือกค้นหาตามคำค้น วิธีที่ เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1กรอกคำที่ต้องการค้นหา

1.2เลือกสืบค้นจาก
2.1เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000645]


งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
โทร.053 921444 ต่อ 1234 หรือ โทร.064 9617283 ในวันและเวลาทำการปกติ