ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

รอบ1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564


ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง

 

ประกาศผลสอบสัมภาษ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.เป้นต้นไป ที่นี่