ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)

รอบ1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2564


ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (PDFไฟล์สแกน ข้อ ด้านล่าง)

new ประกาศมหาวิทยาลัยฯ กำหนดการยืนยันสิทธิ์ และกำหนดการอื่นๆ เอกสาร P01 (รูปแบบ PDF ไฟล์) กดคลิกnew

new ประกาศมหาวิทยาลัยฯ กำหนดการยืนยันสิทธิ์ และกำหนดการอื่นๆ ของระดับ ปวช. (ม.3 เรียนต่อ ปวช.)(รูปแบบ PDF ไฟล์) กดคลิกnew


ข้อปฏิบัติ : ให้เลือกค้นหาตามวิธีการของข้อ วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความสะดวก
วิธีที่ เลือกค้นหาตามคำค้น วิธีที่ เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1กรอกคำที่ต้องการค้นหา

1.2เลือกสืบค้นจาก
2.1เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
วิธีที่ ดูตามประกาศอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย (PDFไฟล์สแกน)
**กดคลิกเพื่อเลือกสังกัดของหลักสูตรที่ท่านสมัครเรียน**
new 3.1 สมัครเรียนที่ ตาก
new 3.2 สมัครเรียนที่ เชียงราย
new 3.3 สมัครเรียนที่ ลำปาง
new 3.4 สมัครเรียนที่ น่าน
new 3.5 สมัครเรียนที่ พิษณุโลก

               3.6 สมัครเรียนที่ เชียงใหม่ แบ่งตามคณะดังนี้
       new 3.6.1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
       new 3.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
       new 3.6.3 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
       new 3.6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0002530]

newยืนยันสิทธิ์ Clearing Houseงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ