ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)
ระดับปวช. ระดับปวส. และระดับปริญญาตรี
รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2561ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัด
งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกาศผลสอบบนเว็บไซต์( Web site ) มีความถูกต้อง
แต่ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet)
ดังนั้นเพื่อผลการตรวจสอบที่ถูกต้อง
ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จาก ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง (PDFไฟล์)หรือ คลิกที่นี่


new1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ และกำหนดการสำคัญสำหรับผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 1 (รูปแบบ PDF ไฟล์) กดคลิก

new2.ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์)อย่างเป็นทางการ(PDFไฟล์)อีกครั้ง กดคลิก

1.เลือกค้นหาตามคำค้น 2.เลือกค้นหาตามรหัสหลักสูตร

1.1กรอกคำที่ต้องการค้นหา

1.2เลือกสืบค้นจาก
2.1เลือกรหัสหลักสูตร *หลักสูตรที่ไม่ปรากฎให้เลือกหมายถึงหลักสูตรที่ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์