รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รอบ 1
 2.กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก
 3.จำนวนรับ
 4.คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
 5.คุณสมบัติ และ เกณฑ์คัดเลือก
 6.ข้อปฏิบัติสอบสัมภาษณ์
 7.ขั้นตอนวิธีการสมัคร
 8.แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
 9.กรอกใบสมัครออนไลน์
 10.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 11.สรุปจำนวนผู้สมัคร รอบ1/61
 12.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 13.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 14.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 15.Pagefacebook ถาม-ตอบ ปัญหา
 15.โครงการพิเศษเรียนฟรี
 16.ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 17.ยืนยันสิทธ์ Clearing House
 18.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 19.แบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม 1/61
 20.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0055231]

new

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 ปีการศึกษา 2561

******************************************************

ประกาศ 1

1. รอบ 1 เปิดรับสมัครออนไลน์ เท่านั้น

2. เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 1 ต.ค. - 25 พ.ย. 60

3. เป็นหน้าที่ของผู้สมัคร ที่จะต้องทราบ คุณวุฒิ/คุณสมบัติ
หาก คุณวุฒิ/คุณสมบัติ ไม่ตรงตามประกาศฯ
ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และ
ไม่ผ่านเกณฑ์สอบสัมภาษณณ์
จะเรียกร้องสิทธ์ใดๆภายหลังไม่ได้
โดยจะตรวจสอบ คุณวุฒิ/คุณสมบัติ ในวันสอบสัมภาษณ์

******************************************************

ประกาศ 2

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ มหาวิทยาลัยฯ ด่วน!!!

1. นิชธาวัลย์ ราชจักร์

2. สกุลณา คำวรรณ

โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ

ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 16.00น.

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัคร

******************************************************

กำหนดการสอบคัดเลือก

new

******************************************************

ขั้นตอนการสมัคร

new

******************************************************