RMUTLรอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 63
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รอบ 1
 2.กำหนดการ รอบ1
 3.จำนวนรับ
 ...3.1จำนวนรับ กลุ่ม A
 ...3.2จำนวนรับ กลุ่ม B
 4.คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
 5.คุณสมบัติ และ เกณฑ์คัดเลือก
 6.การสอบสัมภาษณ์
 7.ขั้นตอนวิธีการสมัคร
 8.ใบสมัครผ่านระบบไปรษณีย์
 9.ใบชำระเงินค่าสมัครออนไลน์
 10.กรอกใบสมัครออนไลน์
 11.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 12.สรุปจำนวนผู้สมัคร รอบ1/63
 13.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 14.ระเบียบการรับสมัครฯ
 14.แผนที่สนามสอบ/สถานที่เรียน
 15.FB.Page ถาม-ตอบ ปัญหา
 16.โครงการพิเศษเรียนฟรี
 17.การรับนักศึกษาพิการ
 18.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 19.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
 20.ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/62
 21.ใบชำระเงินค่าเทอม 1/62
 22.คำถาม???ที่พบบ่อย
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000045]

new

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 ปีการศึกษา 2563

******************************************************

ประกาศ 1

1. เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 2-31 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

2. กรุณาศึกษาข้อมูลจาก เมนูรายละเอียดการรับสมัคร
เมนูด้านซ้ายมือ ทั้ง 22 เมนู ก่อนการสมัคร

2. เว็บไซต์นี้อยู่ระหว่างปรับปรุ่ง
จะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ ภายในวันที่ 2 ธ.ค. 62

******************************************************

กำหนดการ และ
เกณฑ์การคัดเลือก TCAS 1'63

new

******************************************************


FacebookPage สำหรับสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
หรือโทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาราชการ

******************************************************