RMUTLรอบ 1 : TCAS 1 Portfolio 62
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รอบ 1
 2.กำหนดการ รอบ1
 3.จำนวนรับ
 4.คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
 5.คุณสมบัติ และ เกณฑ์คัดเลือก
 6.การสอบสัมภาษณ์
 7.ขั้นตอนวิธีการสมัคร
 8.ใบสมัครผ่านระบบไปรษณีย์
 9.ใบชำระเงินค่าสมัครออนไลน์
 10.กรอกใบสมัครออนไลน์
 11.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 12.สรุปจำนวนผู้สมัคร รอบ1/62
 13.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 14.ระเบียบการรับสมัครฯ
 14.แผนที่สนามสอบ/สถานที่เรียน
 15.FB.Page ถาม-ตอบ ปัญหา
 16.โครงการพิเศษเรียนฟรี
 17.การรับนักศึกษาพิการ
 18.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 19.ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
 20.ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/62
 21.ใบชำระเงินค่าเทอม 1/62
 22.คำถาม???ที่พบบ่อย
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0002261]

new

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 ปีการศึกษา 2562

******************************************************

ประกาศ 1

1. เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 1 ธ.ค. 61 เป็นต้นไป

2. กรุณาศึกษาข้อมูลจาก เมนูรายละเอียดการรับสมัคร
เมนูด้านซ้ายมือ ทั้ง 22 เมนู ก่อนการสมัคร

3. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ไม่จำกัดหน้าและรูปแบบการจัดทำ
โดยต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

4. การลงทะเบียน TCAS กดคลิก

new

******************************************************

ประกาศ 2

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ มหาวิทยาลัยฯ ด่วน!!!

1. หทัยชนก เงางาม

2. -

โทร.053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 16.00น.

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัคร

******************************************************

กำหนดการสอบคัดเลือก

new

******************************************************

ขั้นตอนการสมัคร
(ให้เลือกวิธีการสมัคร 1 วิธีเท่านั้น)

1.สมัครผ่านระบบส่งเอกสารของไปรษณีย์new

หรือ

2.สมัครออนไลน์
new

******************************************************


FacebookPage สำหรับสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
หรือโทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาราชการ

******************************************************