รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ รอบ 1
 2.กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก
 3.จำนวนรับ
 4.คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร
 5.คุณสมบัติ และ เกณฑ์คัดเลือก
 6.ข้อปฏิบัติสอบสัมภาษณ์
 7.ขั้นตอนวิธีการสมัคร
 8.แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
 9.กรอกใบสมัครออนไลน์
 10.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 11.สรุปจำนวนผู้สมัคร รอบ1/61
 12.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 13.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 14.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 15.Pagefacebook ถาม-ตอบ ปัญหา
 15.โครงการพิเศษเรียนฟรี
 16.ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 17.ยืนยันสิทธ์ Clearing House
 18.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 19.แบบฟอร์มชำระเงินค่าเทอม 1/61
 20.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000000]

new

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 ปีการศึกษา 2561

******************************************************

ประกาศ 1

new

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อ(ผลสอบสัมภาษณ์) กดคลิกที่นี่
ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 60 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป

2. ยืนยันสิทธ์ Clearing House 15 - 19 ธ.ค. 60 เมนูที่ 17
(เริ่มใช้งานเมนูที่ 17 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)

3. ชำระเงินค่าเทอม 1/61 วันที่ 25 - 31 ธ.ค. 60 เมนูที่ 19
(เริ่มใช้งานเมนูที่ 19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 60 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)

******************************************************

กำหนดการสอบคัดเลือก

new

******************************************************

ขั้นตอนการสมัคร

new

******************************************************