รับนศ.ใหม่ ปริญญาโท
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 2.กำหนดการรับสมัคร/สอบคัดเลือก
 3.หลักสูตร และ จำนวนรับ PDF ไฟล์
 4.คุณวุฒิสำหรับผู้สมัคร PDF ไฟล์
 5.ตารางสอบ PDF ไฟล์
 6.เนื้อหาวิชาที่สอบ PDF ไฟล์
 7.แนะนำรายละเอียดหลักสูตร
 8.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 9.ขั้นตอนและวิธีการสมัคร
 10.กรอกใบสมัครออนไลน์
 11.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร/ดูห้องสอบ
 12.สรุปจำนวนผู้สมัคร 2/2561
 13.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 14.พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
 15.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 16.แผนที่ สนามสอบ และสถานที่เรียน
 17.facebook งานรับสมัคร
 18.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
 19.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ชำระเงินค่าเทอม
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0000000]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับปริญญาโท
รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561

******************************************************

ประกาศ 1

เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 15 มี.ค. 61

******************************************************

ประกาศ 2

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ติดต่อกลับ งานรับนศ.ใหม่

1. วนัสนันท์ ผ่องแผ้ว

2. -

โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234

ได้ในวันและเวลาทำการ

ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์

หากไม่ติดต่อทางมหาวิทยาลัยฯจะถือว่าสละสิทธ์การสมัคร

******************************************************

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่

new

******************************************************

วิธีการสมัครออนไลน์

new

******************************************************