ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร
(ชำระค่าสมัครก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รับบุคคลสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ของ มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2563

แบบฟอร์มชำระเงิน (รูปแบบPDFไฟล์) กดคลิกที่นี่

นำแบบฟอร์มชำระเงินไปชำระเงินสด ที่เคาน์เตอร์รับชำระเงิน ของ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
ภายในวันที่ 1 - 15 พ.ค. 63 เท่านั้น (ตามวันเวลาที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินดังกล่าวเปิดให้บริการ)