ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้เลือก เมนู ที่ 1.1 - 1.3 ตามกลุ่มตำแหน่ง