รับสมัครพนักงานฯ มทร.ล้านนา
รายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
  1.1พนักงานสายวิชาการ
  1.2พนักงานสายสนับสนุบ
  1.3พนักงานราชการ
 2.กำหนดการรับสมัคร
 3.ตำแหน่งที่เปิดรับและจำนวนรับ
 4.คุณวุฒิผู้สมัคร
 5.ตารางสอบ
 6.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 7.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 8.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 9.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่ามัคร
 10.กรอกใบสมัครออนไลน์
 11.พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 12.สรุปจำนวนผู้สมัคร
 13.แผนที่สนามสอบ
 14.ประกาศผลสอบข้อเขียน
 15.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0308391]

เว็บไซต์รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2560

******************************************************

ประกาศ 1

1.ชำระเงินค่าสมัคร 11 - 25 กันยายน 2560

2.ประกาศผลสอบข้อเขียน

3.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ (ทุกกลุ่มตำแหน่ง)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนกระบวนการสรรหาและเลือกสรร

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

----------------------------------------------------------------------------------------------------

โทร. 053 921444 เพื่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ด้านต่างๆดังนี้
รายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิผู้สมัคร ต่อ 1218 , 1709
ขั้นตอนวิธีการและปัญาหาการสมัคร ต่อ 1234

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำคัญ
มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งให้ผู้สมัครทุกท่านทราบโดยทั่วกันว่า
ในการสอบแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก
ท่านอาจถูกหลอกลวง โปรดอย่าหลงเชื่อ ผู้ที่แอบอ้างว่า
มีแนวข้อสอบ หรือ จะช่วยให้ท่านสอบผ่านได้
โดยท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังกล่าว