ระบบค้นหาห้องสอบข้อเขียน รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2562
โดยกลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


***กรุณาเลือนดูข้อมูลให้ครบ เนื่องจากข้อมูลอาจเกินหน้าจอไปทางด้านขวาของจอภาพ***

กรอกเลขประจำตัวประชาชน


หมายเหตุ :: สอบถามเพิ่มเติม งานรับนักศึกษาใหม่ โทร.053-921444 ต่อ 1234, 1232 ในวันและเวลาราชการ