ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (ค่าเทอม) ปีการศึกษาที่ 1/2563

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 1/2563 (ค่าเทอม) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ รอบ 2 รอบ 2.1 รอบ 2.2
จากเดิมให้ชำระเงิน วันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 63
ขยายเวลาชำระเงิน เป็น วันที่ 29 เม.ย. - 21 พ.ค. 63
(ตามวันและเวลาที่เคาน์เตอร์รับชำระเงินสดของ ธ.กรุงไทย เปิดให้บริการ โดยต้องนำใบชำระค่าเทอมไปยืนชำระ) หากพ้นกำหนดยังไม่ได้ดำเนินการชำระถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดใดภายหลังไม่ได้ทุกกรณี

ดาวน์โหลดใบชำระค่าเทอม กดคลิกที่นี่

เพิ่มเติม เฉพาะ ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2 รอบ 2.1 รอบ 2.2 ระดับ ปวช. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด (ม.3 เรียนต่อ ปวช. ทุกราย) ให้ดาวน์โหลด ขั้นตอนการตัดชุดนักศึกษา สำหรับนศ.ใหม่ เพิ่มเติมจากใบชำระค่าเทอม กดคลิกที่นี่