มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทรับตรง
ระดับปริญญาตรี 4ปี 5ปี (ที่รับวุฒิ ปวช./ม.6 เท่านั้น)
ปีการศึกษา 2555

 

ประกาศ
1.ประกาศผลสอบข้อเขียน

     1.1ค้นหาผลสอบข้อเขียนอัตโนมัติ(อย่างไม่เป็นทางการ) กดคลิกที่นี่

     1.2ผลสอบข้อเขียนอย่างเป็นทางการ(PDF) กดคลิกที่นี่
2.กำหนดการและเอกสารที่ใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ กดคลิกที่นี่
3.ห้องสอบสัมภาษณ์ กดคลิกที่นี่
4.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศสำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ให้แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบ 2 กดคลิกที่นี่
5.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ new
     5.1ค้นหาผลสอบสัมภาษณ์อัตโนมัติ กดคลิกที่นี่ new
     5.2ผลสอบข้อเขียนแบบ PDF กดคลิกที่นี่ new
6.มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประกาศสำหรับผู้ที่สอบไม่ผ่าน ให้แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบ 3 กดคลิกที่นี่ new
 
7.ภาคพายัพ เชียงใหม่ แจ้งกำหนดการต่างๆและกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา กดคลิกที่นี่ new
8.เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร ระดับปริญญาตรี 4ปี 5ปี กดคลิกที่นี่

 

กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร. 053 921444 ต่อ 1234
 
 
 
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0087485]