เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 2.กำหนดการรับสมัคร
 3.หลักสูตร/แผนรับ/ค่าเทอม
 4.จำนวนนักศึกษารอบ1-2
 5.1คุณสมบัติของผู้สมัคร
 5.2คุณวุฒิของผู้สมัคร
 6.ตารางสอบ
 7.เนื้อหาวิชาที่สอบ
 8.ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
 9.ขั้นตอนการสมัครผ่านไปรษณีย์
 10.ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 11.ขั้นตอนการสมัครด้วยตนเอง
 12.กรอกใบสมัครออนไลน์
 13.พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร/ดูห้องสอบ
 14.สรุปจำนวนผู้สมัคร2561
 15.สถิติผู้สมัครย้อนหลัง
 16.ดาวน์โหลดใบสมัครทางไปรษณีย์
 17.ดาวน์โหลดแแบบฟอร์มชำระเงิน
 18.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครฯ
 19.แผนที่(สนามสอบ/สถานที่เรียน)
 20.การรับนักศึกษาพิการ
 21.ประกาศผลสอบข้อเขียน
 22.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 23.คำถามเกี่ยวกับการสมัครที่พบบ่อย
 24.PageFacebook ถาม-ตอบ ปัญหา
 25.โครงการพิเศษ เรียนฟรี!!!
 26.ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน
 27.ยืนยันสิทธ์ Clearing House
 28.แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา 1/60
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0011392]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ระดับปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี
รอบ3 : รับตรง มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2561

******************************************************

ประกาศ 1

new

new

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการสมัคร
(ให้เลือกสมัครช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ตามความสะดวก)

new

ช่องทางที่ 1


new

new

ช่องทางที่ 2


new

new

ช่องทางที่ 3


new

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการสอบคัดเลือก

new

----------------------------------------------------------------------------------------------------


งานรับนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) มทร.ล้านนา

โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234