เมนูรายละเอียดการรับสมัคร

 1.ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
 2.สรุปจำนวนนักศึกษารอบ 1
 
 3.สมัครผ่านไปรษณีย์
 3.1ดาวน์โหลดใบสมัครไปรษณีย์
 3.2พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 
 4.สมัครออนไลน์
 4.1ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าสมัคร
 4.2กรอกใบสมัครออนไลน์
 4.3พิมพ์ใบยืนยันการสมัคร
 4.4อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
 
 5.ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
 6.สรุปจำนวนผู้สมัคร
 7.การรับนักศึกษาพิการ
 8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 9.การสอบสัมภาษณ์
 10.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
 11.รายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House
 12.ดูค่าเทอม
 13.พิมพ์ใบชำระค่าเทอม 1/65
 14.รอบ 2.1
 15.รอบ 2.2
จำนวนผู้เข้ามาเยี่ยมชม[0004974]

เว็บไซต์รับนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา รอบ2 : โควตาและยื่นคะแนน ปีการศึกษา 2565

******************************************************

ประกาศ ด่วน!!!

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนศ.ใหม่ก่อนเปิดเทอม
สำหรับนศ.รอบ 2 , 2.1 , 2.2 กดลิกที่นี่

new

new

new

new

new

new

new

new

new

new

1. ขยายเวลา กรอกใบสมัครออนไลน์

2. ขยายเวลา อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

โดย 1 และ 2 สามารถดำเนินการได้ถึง
วันที่ 4 เม.ย. เวลา 16.00น. เท่านั้น
หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้โทร.064 9617283
หากพ้นกำหนดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดใดไม่ได้ทุกกรณี

-------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 1

ประกาศมหาวิทยาลัย ขั้นตอน หลักเกณฑ์การสมัคร ฯลฯ
กรุณาศึกษารายละเอียดดังกล่าวให้เข้าใจ ก่อนการสมัคร
โดยถือเป็นหน้าที่ผู้สมัคร สมัครผิด/ปฏิบัติไม่ถูกต้อง
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดใดไม่ได้

new new

new new

-------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 2

ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้
เกิดปัญหาเรื่องการชำระเงินค่าสมัคร
ให้ติดต่อกลับ งานรับนศ.ใหม่

1. -

2. -

โทร.053 921444 ต่อ 1232 , 1234
หรือ โทร.064 9617283
ในวันและเวลาราชการ
ก่อนปิดรับกรอกใบสมัครออนไลน์
วันที่ 3 เม.ย. 2565 เวลา 16.00น.
พ้นกำหนด ถือว่าสละสิทธ์การสมัครทุกกรณี

-------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ 3

ในการสมัคร หากตรวจพบว่า
"ผู้สมัครมีการสมัครซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ครั้ง"
มหาวิทยาลัย ถือว่าการสมัครก่อนหน้านั้นเป็นโมฆะ
และยึดเอาตามการสมัครครั้งสุดท้าย
ตามวันเวลาที่สมัครและเวลา
ที่ระบบได้ออกเลขที่นั่งสอบให้

-------------------------------------------------------------------------------------FacebookPage สำหรับสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
หรือโทร. 053 921444 ต่อ 1232 , 1234 ในวันและเวลาราชการ
เพิ่มเบอร์พิเศษช่วงโควิด (WFH) 064 9617283

******************************************************